Ahlgren’s Cars Original

24.09 kr

Ahlgren´s cars are soft and have the colors green, white, and pink. These are the foundation of all cars that have come into the trade over the years.

Ahlgrens bilar är mjuka och har färgerna grön, vit och rosa. Dessa är grunden till alla bilar som har med åren kommit ut i handeln.

Ahlgren’s Cars Original

24.09 kr