Cheez Cruncherz Extra Crispy

31.24 kr44.63 kr

Här är originalet bland alla crunchsorter som OLW ha tillverkat. Det är lätt att älska dessa extra crispy ostbågar.

Here is the original among all the Crunch varieties that OLW has manufactured. It´s easy to love these extra crispy cheeses.

Cheez Cruncherz Extra Crispy