Dill dip mix

18.73 kr

The fresh taste of dill makes the whole dip. Feel free to try this with one of our chips, such as Ramson with a little chili or Vicknings chips. When you eat them and close your eyes, you think back to the Swedish summer and the Swedish crayfish party.

Den friska smaken av dill gör hela dippen. Testa gärna detta med något av våra chips, till exempel Ramslök med lite chili eller vicknings chips. När man äter dom och sluter ögonen så tänker man tillbaka på den svenska sommaren.

Dill dip mix

18.73 kr