Dill Chips

35.71 kr

The dill chips are good big groovers with a taste of chives and dill, and can also be good to have for a movie night. It does not matter if you are alone or with your loved ones.

Dillchipsen är goda storräfflade med en smak av gräslök och dill, kan även vara gott till filmkväll som till myskväll. Det spelar ingen roll om man ensam eller med sina nära och kära.

Dill Chips

35.71 kr