Estrella Salted Peanuts

35.67 kr

The classic red bag with the tastiest salty peanuts. The peanuts are roasted in batches, but on low heat for a long time to get a very delicious aroma as possible from the nuts

Den klassiska röda påsen med de godaste salta jordnötterna. Jordnötterna är rostade i omgångar, men på svag värme under en längre tid för att man ska få fram en mycket härlig arom som möjligt ur nötterna

Estrella Salted Peanuts

35.67 kr