West Coast Chips Real Cheddar & Red Onion

31.24 kr

These fried Swedish chips with a mixture of cheddar & red onion, which gives a balanced taste when you eat it. The taste makes you sit and enjoy extra long and the chips are crunchy to chew on.

De här friterande Svenska chipsen med blandning av cheddar & rödlök, som ger en balanserad smak när man äter den. Smaken gör att man sitter och njuter extra länge och chipsen är knapriga att tugga på.

West Coast Chips Real Cheddar & Red Onion

31.24 kr