Marabou Aladdin

71.41 kr

As everyone knows, this red Aladdin is a favorite of us Swedes. When we gather all the relatives by the open crackling fire with some coffee, we like to bring out the Aladdin box and offer it. Or you can bring out the box when there are other festivities. You can also give the Aladdin box as a gift or present to someone special.

Denna röda Aladdinasken är som alla vet en älskvärd av oss Svenskar. När vi samlas alla släktingar vid den öppna sprakande brasan med lite fika, så tar man gärna fram Aladdinasken och bjuder på. Eller så kan man ta fram asken när det är andra festligheter. Du kan även ge bort Aladdinasken som en gåva eller en present till någon speciell.

Marabou Aladdin

71.41 kr