Ribbed Lentil Chips Ramen Onion & Sour Cream

31.21 kr

If you want something ” easy ” to chew on forwards in the small hours after having some friends at home for dinner, then these chips are perfect to end a super pleasant evening with.

Om man vill ha något ” lätt ” att tugga på in framåt småtimmar efter att man har haft några vänner hemma på middag, så är detta chips perfekt att avsluta en superkväll med. 

Ribbed Lentil Chips Ramen Onion & Sour Cream

31.21 kr