Stars Sourcream & Onion

25.88 kr

These can be eaten almost any day of the week. Why not pour some stars with sour cream & onion flavor into a bowl when the kids have fallen asleep and start their favorite movie and get some ” own time”?!

Dessa kan man i stort sätt äta vilken dag i veckan man vill. Varför inte hälla upp några stjärnor med sourcream & onion smak i en skål när barnen har somnat och sätta igång sin favoritfilm och få lite “egen tid “?! 

Stars Sourcream & Onion

25.88 kr