Onion Dip Mix

18.73 kr

You can use this dip mix for chips and vegetables, among other things, as a filling for a cold sauce for a festive meal because it has a musty taste of onions.

Den här dippmix kan du använda till bland annat chips och grönsaker, man kan även använda den som en utfyllnad till en kall sås till en festlig måltid, eftersom den har en mustig smak av lök.

Onion Dip Mix

18.73 kr