8 st Soft Original Stand´n´Stuff

29.42 kr

Stand´n Stuff is a soft boat that is shaped like a boat and it makes it easier to collect all the goodies in it. The shape also makes it easy to hold it in your hands.

Stand´n stuff är ett mjukt båt som är format som en båt och det gör så det blir lättare att samla alla godheter i den. Formen gör också så det blir lätt att hålla den i sina händer.

8 st Soft Original Stand´n´Stuff

29.42 kr